Hi, Welcome to the Golden Rainbow site

Address: No. 503 - 5th floor.mazen building flat No.477 way 3533 Al Khuwair
Muscat-Oman

ورزش دارت یکی از شاخهای ورزش و حتی آمادگی نظامی میدانند که به نوعی یک هنر هم مینامند , هنر پرتاب دارت.

تاریخچه دارت از بریتانیا آغاز شده و اکنون در سراسر جهان به یک ورزش جهانی نگاه میکنند که یکی از مسابقات جذاب محسوب میشود.

ما در این بخش در حال ساخت یک اپ جدید مخصوص کشور عمان و ورود به باشگاه دارت هستیم .

ایدهای خود را با ما به اشتراک بگذارید

شرکت رنگین کمان مدرن را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 

تماس با شرکت

برای مشاوره و ارتباط با ما تماس بگیرید